วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2553

ปืนไทยประดิษฐ์


http://oldforum.serithai.net/index.php?topic=36758.0
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.weekendhobby.com/gun/webboard/picture%255C256255181611.jpg&imgrefurl=http://www.weekendhobby.com/gun/webboard/Question.asp%3FID%3D10358&usg=__SC8yBSVwp_9KjgEmqIzSv0kBggo=&h=554&w=737&sz=83&hl=th&start=0&zoom=1&tbnid=IVKGVgPbRojjVM:&tbnh=147&tbnw=199&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%2590%25E0%25B9%258C%26um%3D1%26hl%3Dth%26biw%3D1276%26bih%3D571%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=172&ei=2jacTOGCPcqHcZiBkb4J&oei=2jacTOGCPcqHcZiBkb4J&esq=1&page=1&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0&tx=119&ty=69http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.weekendhobby.com/gun/webboard/picture%255C289255013143.JPG&imgrefurl=http://www.weekendhobby.com/gun/webboard/Question.asp%3FID%3D7415&usg=__FJSlGeu2qsz8NOo5DpONNSkWQzw=&h=480&w=640&sz=32&hl=th&start=0&zoom=1&tbnid=mVQRcIPl777lfM:&tbnh=135&tbnw=174&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%2590%25E0%25B9%258C%26um%3D1%26hl%3Dth%26biw%3D1276%26bih%3D571%26tbs%3Disch:10%2C171&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=974&vpy=64&dur=765&hovh=194&hovw=259&tx=132&ty=113&ei=2jacTOGCPcqHcZiBkb4J&oei=2jacTOGCPcqHcZiBkb4J&esq=1&page=1&ndsp=18&ved=1t:429,r:11,s:0&biw=1276&bih=571
ผมชอบเพราะผมชอบเล่นปืนมาก ผมเคยฆ่าคนมานับไม่ถ่วน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น